ร่วมงานกับเรา


วันที่ประกาศ วันที่ ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่ง จังหวัด จังหวัด พื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงาน อัตราที่เปิดรับ อัตราที่เปิดรับ สมัครงานตำแหน่งนี้ สมัครงาน
ไม่พบตำแหน่งงานว่างค่ะ
{{ dateFormat2(position.POSTED_DAT) }} ไม่มีตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ค่ะ {{ position.TITLE }} {{ position.PROVINCE_NAME }} {{ position.LOCATION_NAME }} {{ position.RATES }} สมัครงาน
ไม่พบตำแหน่งงานว่างค่ะ
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลการทำงาน
 • ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลส่วนตัว
โปรดใส่คำนำหน้าชื่อ

โปรดกรอกชื่อจริง
โปรดกรอกนามสกุล
โปรดกรอกชื่อเล่น
       
โปรดเลือกภูมิลำเนา
โปรดกรอกส่วนสูง
โปรดกรอกน้ำหนัก
โปรดเลือกศาสนา
โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โปรดระบุตัวเลข 13 หลัก โดยไม่มีช่องว่าง
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
อาชีพ/ตำแหน่ง
ที่อยู่/ที่ทำงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
โปรดกรอกที่อยู่
โปรดเลือกจังหวัด
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กรุณากรอกเบอร์โทรเฉพาะหมายเลขเท่านั้น ไม่ต้องมีขีด (-)
กรอก Email ให้ถูกต้องและครบถ้วน
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
โปรดกรอกชื่อ
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรเฉพาะหมายเลขเท่านั้น ไม่ต้องมีขีด (-)
ข้อมูลการศึกษา
โปรดเลือกวุฒิการศึกษา
ข้อมูลการทำงาน

       

ความสามารถด้านภาษา
ภาษา
การพูด
การเขียน
การอ่าน
ภาษา
1.
ภาษา
2.
ภาษา3.
ภาษา4.
  ไทย
  อังกฤษ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่สนใจ
โปรดกรอกเงินเดือนที่คาดหวัง
บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติ หรือคนในครอบครัว)
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กรุณากรอกเบอร์โทรเฉพาะหมายเลขเท่านั้น ไม่ต้องมีขีด (-)
ข้อมูลทั่วไป
การไปปฏิบัติงาน ณ โครงการหมู่บ้านท่านขัดข้องหรือไม่ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารแนบ

ขนาดของ File ไม่เกิน 1 MB. ในกรณีมีหลาย File ให้ Zip เป็น 1 File

ขนาดของ File ไม่เกิน 500 KB. ในรูปแบบของ .jpg, .gif ,.png หรือ .tif


สอบถามข้อมูลการสมัครงาน ติดต่อ คุณยุพาวณี 02-230-8359

ด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

 • โบนัส
 • ส่วนลดซื้อสินค้าบริษัท ฯ
 • รางวัลที่ได้จากอายุงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านความเป็นอยู่พนักงานและครอบครัว

 • ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก)
 • ประกันสุขภาพ (ครอบครัวพนักงาน)
 • การทำประกันขีวิตให้พนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตร

ด้านอื่น ๆ

 • เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยพิธีมรณะกรรมพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • สันทนาการประจำปี
 • วันลาต่าง ๆ (ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาทำบัตรประชาชน ลาพิธีมงคลสมรส ลาเพื่อไปคัดเลือกในการเกณฑ์ทหาร ลาพักผ่อนประจำปี)

มีเหตุผลมากมายที่คุณจะเลือกเรา

 • เราเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ เรามอบที่อยู่อาศัยที่ดีและมีความสุขให้แก่ลูกค้า ที่ครบถ้วนและหลายหลาย และสำหรับคุณ นี่หมายถึงโอกาสการทำงานที่กว้างไกลและหลากหลาย
 • นอกจากนี้ ชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างมากมาย คุณลองนึกภาพดูว่าคุณจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบุคคลเหล่านี้ ที่มีทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์จนทำให้ Land & Houses ได้รับการยกย่องชมเชยเช่นนี้
 • และที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนี่อง หลักสูตรการฝึกอบรมจะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะส่งผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ว่าสิ่งทีคุณกำลังหาอยู่คืออะไร เราเชื่อว่าคุณจะพบกับประสบการณ์ที่มีค่าจากการมาร่วมงานกับเรา
ปี
เผยแพร่เมื่อ
หัวข้อข่าว
{{dateFormat2(news_.DATE)}} ไม่มีข่าวสารในขณะนี้ค่ะ {{news_.TITLE}}

{{news_.SHORT_TITLE}}